مسعود بهروزپور

´متولد 1371 از ياسوج

´کارشناسي متالورژي صنعتي از دانشگاه شیراز

´داراي ثبت علمی دستگاه لرزشگیر اسلحه

´داراي مدرک بازرسي جوش VT و PT

´داراي مدرک جوشکاري

´آشنا به نرم افزار شبيه سازي

´داراي مدرک HSE