الکترود کیسول
استانداردتوضیحاتMoNiMnCrSiCراهنما

الکترود کیسول 307

E307-15جوشکاری قطعات فولادی غیر مشابه از قبیل جوشکاری فولادهای منگنزدار آستنیتی ، کربن استیل و قطعات ریخته گری0.69.318.54.680.780.06

الکترود کیسول 309Mo

E309Mo-15روکش کاری فولاد 316 یا فولادهای کربنی غیرمشابه ، ایجاد لایه مقاوم در برابر خوردگی در فولادهای کربن دار و کم آلیاژ2.412.422.21.840.350.06

الکترود کیسول 308

E308-16جوشکاری فولادهای دارای 18%Cr و 8% از نوع 301،302،304،305،3089.319.31.220.780.05

الکترود کیسول 308L

E308L-16جوشکاری فولادهای کم کربن دارای 18% Cr و 8%Ni9.518.81.180.760.03

الکترود کیسول 309

E309-16جوشکاری فولادهای دارای 22% Cr و 12%Ni جوشکاری فولادهای غیر مشابه از قبیل اتصال جوشکاری 304 به فولادهای کربنی ، روکش کاری فولادهای از نوع 30412.623.61.360.720.06

الکترود کیسول 309L

E309L-16جوشکاری فولادهای دارای 22% Cr و 12%Ni وفولادهای کربنی یا کم آلیاژی به فولادهای ضد زنگ ، روکش کاری فولادهای ضد زنگ12.623.71.340.710.03

الکترود کیسول 309Mo

E309Mo-16روکش کاری فولاد 316 یا فولادهای کربنی غیرمشابه ، ایجاد لایه مقاوم در برابر خوردگی در فولادهای کربن دار و کم آلیاژ2.312.423.21.470.780.06

الکترود کیسول 309MoL

E309MoL-16روکش کاری فولاد 316 یا فولادهای کربنی غیرمشابه ، ایجاد لایه مقاوم در برابر خوردگی در فولادهای کربن دار و کم آلیاژ2.413.123.21.780.670.03

الکترود کیسول 310

E310-16جوشکاری فولادهای کم کربن دارای 25% Cr و 20%Ni  و روکش کاری فولاد دارای 18% Cr و 8%Ni  با ساختار کاملاً آستنیتی20.825.61.860.400.11

الکترود کیسول 312

E312-16جوشکاری فولادهای دارای 29% Cr و9%Ni جوشکاری قطعات با جوش پذیری پایین ، ایجاد لایه های میانی (buffer) جهت ستخکاری فولاد8.529.11.300.450.08

الکترود کیسول 316

E316-16جوشکاری فولادهای مولیبدن دار دارای 18% Cr و12%Ni (316)و جوشکاری فولادهای دارای 13% Mn2.312.518.31.180.730.06

الکترود کیسول 316L

E316L-16جوشکاری فولادهای کم کربن مولیبدن دار آستنیتی ، جوشکاری فولادهای مولیبدن دار 18% Cr و 12%Ni و 13% Mo درمواردیکه مقاومت در برابر خوردگی مهم باشد2.312.518.41.080.720.03

الکترود کیسول 317L

E317L-16جوشکاری فولادهای 317و 317L3.312.418.61.240.750.03

الکترود کیسول 347

E347-16جوشکاری فولادهای  دارای 18% Cr و 8%Ni-cb(347)cb;0.569.519.91.980.420.06

الکترود کیسول 410

E410-16جوشکاری فولادهای  دارای 18% Crو سخت کردن سطح فولاد کربن داغر جهت مقاوم نمودن در برابر خوردگی و سایش12.10.760.700.08

الکترود کیسول 430

E430-16جوشکاری فولاد ضد زنگ دارای 17% Crو جوشکاری فولادهای نوع 403 و 405  جهت جلوگیری از خوردگی و سایش17.40.400.420.07