توضیحات

DIN 8559

AWS/ASME
SFA 5.1

سيم جوش زنگ نزن اوستنيتي با مقدار كربن خيلي كم، كه براي جوشكاري تيگ فولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت مناسب مي باشد

 

ER 308L

سيم جـوش فريتي- اوستنيتي كه براي جوشكاري تيگ فولادهاي پر آلياژ به فولادهاي كم آلياژ يا فاقد آلياژ مناسب است.

 

ER 309L

سيـم جـوش زنگ نزن اوستنيتي تثبيت شده بـراي جـوشكاري تيگ فـولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع  Cr Ni Mo بكار رفته و نسبت به خوردگي بين دانه اي تا 400 درجه سانتيگراد مقاوم مي باشد.

 

ER 316L

فولادهاي استحكام بالا ، صنايع زرهي و نظامي ، فولادهاي آلياژي و غير آلياژي كوئنچ تمپر شده . فولادهاي آلياژي با مقادير Cr و CrNi بالا، فولادهاي مقاوم به حرارت تا 850درجه سانتيگراد.

 

ER 307

سـيم جـوش زنگ نزن كـاملا اوستنيتي، كه بـراي جـوشكاري تيگ فـولادهاي مـقاوم به حـرارت ، حاوي  20 %Niو 25%Crو فـولادهاي كروم دار فـريتي مـقاوم به حـرارت و پوسته زدن (جز در مواقعيكه احتمال هجوم خـوردگي توسط گـازهاي احتراقي احيا كننده حـاوي گوگرد انتظار مـي رود) مـناسب است.

 

ER 310

سیم جوش استیل ER 312 بدون پوشش و مقاوم در برابر خورندگی از جنس نیکل کروم برای جوشکاری آلیاژ Cr29  Ni9 مناسب است.سیم جوش استیل 312 به دلیل محتوای زیاد Cr در دمای بالا مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیون دارد.

 

ER 312

سيـم جـوش زنگ نزن اوستنيتي تثبيت شده بـراي جـوشكاري تيگ فـولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع  Cr Ni Mo بكار رفته و نسبت به خوردگي بين دانه اي تا 400 درجه سانتيگراد مقاوم مي باشد.

 

ER 318

سیم جوش استیل ER 347 یک سیم کروم نیکل مقاوم در برابر خوردگی برای جوشکاری آلیاژهای نیکل کروم آستنیتی از نوع Cr18 و Ni8 است. مقاومت خوردگی این سیم جوشکاری بطور کلی مناسب است.

 

ER 347

سیم جوش استیل ER 410 پیوسته و از نوع Cr13 است.برای جوشکاری فولادهای مشابه مارتنزیتی و مارتنزیتی فریتیک در کاربردهای مختلف استفاده می شود.

 

ER 410

سیم جوش استیل ER 2209 بدون پوشش و مقاوم در برابر خوردگی و بسیار مناسب برای جوشکاری آلیاژهای استیل آستنیتی-فریتیک از انواع Cr22-Ni5-Mo3 است. مقاومت در مقابل سایش در این سیم بسیار مناسب است.

 

ER 2209