الکترودآما 3000

E 6013 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 43 22 R (C) 3 DIN 1913 : E 380 RC 11 EN 499 : E 380 RC 11 ISO 2560 : خواص و کاربرد: الکترود روتیلی سلولزی که برای جوشکاری اتصالی فولادهای معمولی ساختمانی، مخزن سازی، کشتی سازی و لوله مناسب می‌باشد. روشن شدن و [...]

الکترودآما PL

E 6013 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 43 22 R (C) 3 DIN 1913 : - EN 499 : E 380 RC 11 ISO 2560 : الکترود آما PL خواص و کاربرد: الکترود آما PL روتیلی سلولزی برای جوش سرازیر در لوله کشی‌های گاز خانگی با قابلیت جوشکاری در تمام حالات مناسب میباشد. [...]

الکترودآما 1008A

E 7014 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : - DIN 1913 : - EN 499 : - ISO 2560 : الکترودآما 1008A خواص و کاربرد: الکترود آما 7014 روتیلی به خاطر داشتن پودر آهن از درصد جایگزینی فراوانی برخوردار بوده و با جریان AC و DC فابل استفاده میباشد. سرباره آن به آسانی جدا شده [...]

الکترودآما 1303C

E 6019 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : - DIN 1913 : E 38 0 RC 11 EN 499 : - ISO 2560 : الکترودآما 1303C خواص و کاربرد: الکترود آما 6019 روتیلی با نفوذ مناسب که از خواص مکانیکی بالاتری نسبت به الکترود E6013 برخوردار است. این الکترود برای جوشکاری ورق‌ های با ضخامت بالا [...]

الکترودآما 1531

E 6013 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 43 43 RR (B) 7 DIN 1913 : E 38 2 RB 12 EN 499 : E 38 2 RB 12 ISO 2560 : الکترودآما 1531 خواص و کاربرد: الکترود آما 6013 روتیلی-قلیایی که برای جوشکاری فولادهای معمولی ساختمانی، مخزن سازی و لوله استفاده می‌شود. به [...]

الکترودآما 23AK

E 6013 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 43 22 R (C) 3 DIN 1913 : E 380 RC 11 EN 499 : E 380 RC 11 ISO 2560 : الکترودآما 23AK خواص و کاربرد: الکترود آما 6013 روتیلی سلولزی با روپوش متوسط که برای مصارف عمومی و مونتاژ کاری، جوشکاری فولادهای معمولی ساختمانی، [...]

الکترودآما 2000A

E 6013 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 51 22 RR 6 DIN 1913 : E 420 RR12 EN 499 : E 380 RR 11 ISO 2560 : الکترودآما 2000A خواص و کاربرد: الکترود آما 6013  روتیلی با  روپوش ضخیم که در کارهای سنگین صنعتی بکار می‌رود. پاشش کم، ظاهر جوش تمیز و بدون بریدگی [...]

الکترودآما 2000

E 6013 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 43 22 R (C) 3 DIN 1913 : E 380 RC 11 EN 499 : E 380 RC 11 ISO 2560 : الکترودآما 2000 خواص و کاربرد: الکترود آما 2000 روتیلی سلولزی که برای جوشکاری اتصالی فولادهای معمولی ساختمانی، مخزن سازی، کشتی سازی و لوله مناسب [...]