الکترودآما 1049P1

E 8010 P1 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : - DIN 1913 : - EN 499 : - ISO 2560 : الکترود آما 1049P1 خواص و کاربرد: الکترود آما 8010 سلولزی برای جوش سرازیر در لوله‌های قطور و استحکام بالا که برای پاس‌های گرم و پرکن مناسب می‌باشد. ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص(درصد): P S [...]

الکترودآما 1048P1

E 7010 P1 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : - DIN 1913 : - EN 499 : - ISO 2560 : الکترود آما 1048P1 خواص و کاربرد: الکترود آما 7010 سلولزی که برای جوش سرازیر در لوله‌های قطور و استحکام بالا و مخزن‌سازیها مناسب می‌باشد. این الکترود برای پاس‌های ریشه، گرم و پرکن مناسب می‌باشد. [...]

الکترودآما 1042NP

E 7010 A1 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : - DIN 1913 : - EN 499 : - ISO 2560 : الکترود آما 1042NP خواص و کاربرد: الکترود آما 7010 سلولزی حاوی مولیبدن که برای جوشکاری خطوط لوله با استفاده از تکنیک جوشکاری سرازیر و همچنین برای جوشکاری پاسهای ریشه، گرم، پرکن و نهایی مناسب [...]

الکترودآما 1048P

E 7010 G Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : - DIN 1913 : - EN 499 : - ISO 2560 : الکترود آما 1048P خواص و کاربرد: الکترود آما 7010 سلولزی که برای جوشکاری لوله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الکترود برای پاس‌های ریشه، گرم و پرکن مناسب می‌باشد. ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص(درصد): P [...]

الکترودآما 1047P

E 6010 Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 : E 4343 C4 DIN 1913 : E 35 2 C 21 EN 499 : - ISO 2560 : الکترودآما 1047P خواص و کاربرد: الکترود آما 6010 سلولزی با روپوش متوسط که برای جوشکاری سرازیر در خطوط لوله و تانک‌سازی‌ها در پاسهای ریشه و پرکن استفاده می‌شود. قوس [...]