الکترودآما 1006y

- Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: - DIN8555 : - EN 1733: خواص و کاربرد: این الکترود برای برش، شیارزدن و سوراخ کردن فولاد و چدن بکار می‌رود و همچنین در اصلاح قطعات و کارهای تخریبی بسیار مناسب بوده و سطحی تمیز و خالی از تجمع کربن ایجاد می‌کند. قطر، نوع و مقدار جریان:      [...]