سیم جوش آما ERNiCu–7

AMA 90-13M AWS/ASME SFA - 5.15 :ERNiCu – 7 سیم جوش آما ERNiCu–7 خواص و کاربرد: این سیم جوش آما ERNiCu–7 میگ/مگ برای اتصال و سطح کاری آلیاژهای نیکل-مس و پوشش‌دهی آلیاژهای نیکل- مس بر روی فولادها استفاده‌می‌شود. همچنین برای اتصال فلزات غیرهمجنس، مثل فولاد به مس و آلیاژهای آن، فولاد به آلیاژهای نیکل-مس مناسب [...]

سیم جوش آما ERNiCrMo-3

AMA 90-12M AWS/ASME SFA - 5.15 :ERNiCrMo - 3 سیم جوش آما ERNiCrMo-3 خواص و کاربرد: این سیم جوش آما ERNiCrMo-3 برای جوشکاری میگ/مگ آلیاژهای پایه نیکل مثل اینکونل 625 و اینکولوی 825 فولادهای ضدزنگ با مقدار مولیبدنیوم بالا، فولادهای دما بالا و مقاوم به خزش، فولادهایی با قابلیت سرویس در دمای پایین، مقاوم به [...]

سیم جوش آما ERNiCr3

AMA 90-11M AWS/ASME SFA - 5.15 :ERNiCr - 3 سیم جوش آما ERNiCr3 خواص و کاربرد: سیم جوش آما ERNiCr3 زنگ نزن کاملا اوستنیتی، که برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای مقاوم به حرارت، حاوی 25 درصد CR و 20 درصد Ni و فولادهای کروم دار فریتی مقاوم به حرارت و پوسته زدن(جز در مواقعیکه احتمال خوردگی [...]

فیلر آما ERNiCu7

AMA 90-13T AWS/ASME SFA - 5.9 :ERNiCu –7 فیلر آما ERNiCu7 خواص و کاربرد: فیلر آما ERNiCu7 تیگ که برای اتصال و سطح ‌کاری آلیاژهای نیکل-مس و پوشش‌ دهی آلیاژهای نیکل مس بر روی فولادها استفاده ‌می‌شود. همچنین برای اتصال فلزات غیر همجنس، مثل فولاد به مس و آلیاژهای آن، فولاد به آلیاژهای نیکل-مس مناسب [...]

فیلر آما ERNiCrMo3

AMA 90-12T AWS/ASME SFA - 5.9 :ERNiCrMo-3 فیلر آما ERNiCrMo3 خواص و کاربرد: این فیلر آما ERNiCrMo3 برای جوشکاری تیگ آلیاژهای پایه نیکل مثل اینکونل 625 و اینکونل 825 فولادهای ‌ضد‌ زنگ با مقدار مولیبدنیوم بالا، فولادهای دما بالا و مقاوم به خزش، فولادهایی با قابلیت سرویس در دمای پایین، مقاوم به حرارت و کم‌ [...]

فیلر آما ERNiCr3

AMA 90-11T AWS/ASME SFA - 5.9 :ERNiCr – 3 فیلر آما ERNiCr3 خواص و کاربرد: فیلر آما ERNiCr3 تیگ برای جوشکاری آلیاژهای پایه نیکل، فولادهای دما بالا و مقاوم به خزش، فولادهایی با قابلیت سرویس در دمای پایین، مقاوم به حرارت و کم‌ آلیاژ و همچنین اتصالات غیرمشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اتصالات فریتی-آستنیتی برای [...]