سیم جوش آما ER307

  AMA 30-15M AWS/ASME SFA - 5.15 :ER307 خواص و کاربرد:  سیم جوش زنگ‌نزن اوستنیتی تثبیت ‌شده برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای مقاوم به خوردگی تثبیت‌ شده یا تثبیت‌ نشده از نوع Cr Ni که نسبت به خوردگی بین‌دانه‌ای تا 400 درجه ‌سانتیگراد مقاوم بوده و درصورت قرارگرفتن در معرض هوا یا گازهای احتراقی اکسیدکننده تا [...]

سیم جوش آما ER347

  AMA 30-15M AWS/ASME SFA - 5.15 :ER 347 خواص و کاربرد: سیم جوش زنگ‌نزن اوستنیتی تثبیت ‌شده برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای مقاوم به خوردگی تثبیت‌ شده یا تثبیت‌ نشده از نوع Cr Ni که نسبت به خوردگی بین‌دانه‌ای تا 400 درجه ‌سانتیگراد مقاوم بوده و درصورت قرارگرفتن در معرض هوا یا گازهای احتراقی اکسیدکننده [...]

سیم جوش آما ER318

  AMA 30-19M AWS/ASME SFA - 5.15 :ER 310 خواص و کاربرد: سیم جوش زنگ نزن کاملا اوستنیتی، که برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای مقاوم به حرارت، حاوی 25 درصد CR و 20 درصد Ni و فولادهای کروم دار فریتی مقاوم به حرارت و پوسته زدن(جز در مواقعیکه احتمال خوردگی توسط گازهای احتراقی احیاکننده حاوی گوگرد [...]

سیم جوش آما ER316L

  AMA 30-13M AWS/ASME SFA - 5.15 :ER 316 L خواص و کاربرد: سیم جوش زنگ‌نزن اوستنیتی تثبیت شده برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای‌ مقاوم به خوردگی تثبیت ‌شده یا تثبیت ‌نشده از نوع CrNiMo به‌کاررفته و نسبت به خوردگی بین دانه‌ای تا 400 درجه ‌سانتیگراد ‌مقاوم می‌باشد.  ترکیب شیمیایی سیم جوش(درصد): Mo Ni Mn Cr [...]

سیم جوش آما ER310

  AMA 30-19M AWS/ASME SFA - 5.15 :ER 318 خواص و کاربرد: سیم جوش زنگ نزن کاملا اوستنیتی، که برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای مقاوم به حرارت، حاوی 25 درصد CR و 20 درصد Ni و فولادهای کروم دار فریتی مقاوم به حرارت و پوسته زدن(جز در مواقعیکه احتمال خوردگی توسط گازهای احتراقی احیاکننده حاوی گوگرد [...]

سیم جوش آما ER309L

  AMA 30-17M AWS/ASME SFA - 5.15 :ER 309 L خواص و کاربرد: سیم جوش فریتی-اوستنیتی که برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم‌آلیاژ یا فاقد آلیاژ مناسب است. بالاترین دمای عملیاتی آن 300 درجه‌ سانتیگراد است. ترکیب شیمیایی سیم جوش(درصد): MN Ni Cr Si C 1 - 2.5 12 - 14 23 - [...]

سیم جوش آما ER308L

  AMA 30-11M AWS/ASME SFA - 5.9 : ER 308 L خواص و کاربرد: سیم جوش زنگ‌نزن اوستنیتی با مقدار کربن خیلی‌کم، که برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای‌مقاوم به خوردگی تثبیت ‌شده یا تثبیت ‌نشده از نوع CrNi مناسب می‌باشد. جوش آن نسبت به خوردگی بین دانه‌ای تا 350 درجه‌ سانتیگراد ‌مقاوم بوده و درصورت قرارگرفتن در معرض [...]

سیم جوش آما ER2209

  AMA 30-25T AWS/ASME SFA - 5.9 : ER 2209 خواص و کاربرد: سیم جوش تیگ دوفازی مقاوم به خوردگی برای جوشکاری آلیاژهای ضد زنگ آستنیتی –فریتی 22Cr-5Ni-3Moاست. فلزجوش آن مقاومت بالایی به خوردگی دارد.در محیطهای کلرید و سولفید هیدروژن مقاومت خوبی به خوردگی مرزدانه ای ، خوردگی حفره ای و خوردگی تنشی دارد. شیمیایی [...]

سیم جوش آما ER385

  AMA 30-24T AWS/ASME SFA - 5.9 : ER 385 خواص و کاربرد: سیم جوش تیگ مقاوم به خوردگی برای جوشکاری فولادهای ضد زنگ آستنیتی از نوع 20Cr-25Ni-4.5Mo-1.5Cuاست. فلز جوش آن مقاوم به خوردگی تنشی و خوردگی مرزدانه ای میباشد. مقاومت به خوردگی حفره ای و خوردگی شیاری فلز جوش این محصول بهتر از نمونه [...]

سیم جوش آما ER318

  AMA 30-21T AWS/ASME SFA - 5.9 : ER 318 خواص و کاربرد: سیم جوش زنگ ‌نزن اوستنیتی تثبیت ‌شده برای جوشکاری تیگ فولادهای مقاوم به خوردگی تثبیت‌ شده یا تثبیت ‌نشده از نوع Cr Ni Mo بکاررفته و نسبت به خوردگی بین ‌دانه‌ای تا 400 درجه‌ سانتیگراد مقاوم می‌باشد. ترکیب شیمیایی فلز جوش خالص [...]

سیم جوش آما ER310

  AMA 30-19T AWS/ASME SFA - 5.9 : ER 310 خواص و کاربرد: سیم جوش زنگ‌ نزن کاملاً اوستنیتی، که برای جوشکاری تیگ فولادهای مقاوم به حرارت، حاوی 25 درصد Crو 20 درصد Ni و فولادهای کروم‌دار فریتی مقاوم به حرارت و پوسته‌زدن (جز در مواقعی که احتمال هجوم خوردگی توسط گازهای احتراقی احیاکننده حاوی [...]

سیم جوش آما ER307

  AMA 30-23T AWS/ASME SFA - 5.9 : ER 307 خواص و کاربرد: سیم جوش تیگ زنگ نزن آستنیتی برای جوشکاری و اتصال فولادهای غیر همجنس ، فولادهایی که سخت جوشکاری میشوند و نیز فولادهای با 14درصد منگنز مورد استفاده قرار میگیرد. سیم جوش مناسبی برای ایجاد لایه واسط در فرآیند سخت کاری میباشد. فلزجوش [...]

سیم جوش آما ER316L

  AMA 30-13T AWS/ASME SFA - 5.9 : ER 316 L خواص و کاربرد: سیم جوش زنگ ‌نزن اوستنیتی تثبیت ‌شده برای جوشکاری تیگ فولادهای مقاوم به خوردگی تثبیت‌ شده یا تثبیت ‌نشده از نوع CrNiMo بکار رفته و نسبت به خوردگی بین‌دانه‌ای تا 400 درجه‌ سانتیگراد مقاوم می‌باشد. ترکیب شیمیایی فلز جوش خالص (درصد): [...]

سیم جوش آما ER309L

  AMA 30-17T AWS/ASME SFA - 5.9 : ER 309 L خواص و کاربرد: سیم جوش فریتی-اوستنیتی که برای جوشکاری تیگ فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم‌ آلیاژ یا فاقد آلیاژ مناسب است. بالاترین دمای عملیاتی آن 300 درجه‌ سانتیگراد است. ترکیب شیمیایی فلز جوش خالص (درصد): Ni Mn Cr Si C 12-14 1-2.5 23.25 0.30-0.65 [...]

سیم جوش آما ER308L

  AMA 30-11T AWS/ASME SFA - 5.9 : ER 308 L خواص و کاربرد: سیم جوش زنگ ‌نزن اوستنیتی با مقدار کربن خیلی کم، که برای جوشکاری تیگ فولادهای مقاوم به خوردگی تثبیت‌شده یا تثبیت‌نشده از نوع CrNi مناسب می‌باشد. جوش آن نسبت به خوردگی بین ‌دانه‌ای تا 350 درجه ‌سانتیگراد مقاوم بوده و در [...]