الکترودهای ایسابتوضیحات

الکترود ایساب OK 94.25

الکترود پایه مس ایساب برای جوشکاری آلیاژهای مس و برنز و لایه دهی فولادها و تعمیرات با ایتاندارد EL-CuSn-7/C ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 94.35

الکترود پایه مس ایساب برای جوشکاری آلیاژهای مس-نیکل و اتصالات متفاوت در صنایع offshore با استاندارد ECuNi ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 94.55

الکترود پایه مس ایساب برای جوشکاری آلیاژهای سیلیکونی برنز و لایه دهی با مقومت خوردگی با استاندارد EL-CuSi3 ساخت سوئد