الکترودهای روتیلی

الکترود آما

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 1913

توضیحات

الکترود آما 23AK

E 6013
E 43 22 R (C) 3
الكترود روتيلي سلولزي با روپوش متوسط كه براي مصارف عمومي و مونتاژ كاري ،جوشكاري فولادهاي معمولي ساختماني، مخازن، تانكهاي روغن، اسكلت هاي فلزي، ورقهاي نازك و ساير كارهاي مشابه بكار مي رود.

الکترود آما 2000

E 6013
E 4322 R(C)3
الكتــرود روتيلي سلولزي كه براي جوشكاري فولادهاي معمولي ساختماني ، مخــزن سازي ، كشتي سازي و لوله مناسب مي باشد.

الکترود آما 2000A

E 6013
E 51 22 RR 6

الكتــرود روتيلي با روپوش ضخيم كه در كارهاي سنگين صنعتي بكار مي رود.

الکترود آما 1303C

E 6019
 
الكتــرود روتيلي با نفوذ مناسب که دارای خواص مکانیکی بالای نسبث به الکترود 6013 دارد.

الکترود آما 1008A

E 7014
 
الكتــرود روتيلي با پوشش ضخیم برای جوشکاری ورق های با ضخامت بالا سازه های صنعتی می باشد.

الکترود آما 1531

E 6013
E 43 43 RR (B) 7
الكترود روتيلي – قلیایی که برای جوشکاری فولاد های معمولی ساختمانی، مخزن سازی و لوله استفاده می شود. به علت سیلیسیم کم فلز جوش، این الکترود برای بازسازی وانهای گالوانیزه مناسب می باشد.

الکترود آما MK14

E 6013
E 43 33 R (C) 3
الكترودهاي روتيلي سلولزی با روپوش متوسط که برای جوشکاری اتصالی فولادهای بدون آلیاژ، ساختمانی و مخازن مناسب است.

الکترود آما PL

E 6013
 
الكترود روتيلي سلولزی مناسب برای جوش سرازیر در لوله کشی های گاز خانگی با قابلیت جوشکاری در تمام حالات.