مسعود بزرگ زاده

سوابق تحصیلی: 

  •   کارشناسی مهندسي مکانيک گرايش حرارت و سيالات
      کارشناسی مهندسي فناوري جوش
  •   کارشناسی ارشد مهندسي فناوري جوش
      مسلط به زبان آلماني و انگليسي
      بازرسي جوش و داراي مدرک ASNT
      دوره جوشکاري MAG-SMAW-FCAW-SAW