الکترودهای ایسابتوضیحات

الکترود ایساب OK 83.28

الکترود سخت کاری ایساب برای سایش فلز به فلز برای جوشکاری شفت ها و خط ریل آهن بااستاندارد E1-UM-300 ساخت سوئد

الکترود ایساب / OK Weartrode 50 / OK 83.50

الکترود سخت کاری ایساب مولیبدن دار با مقاومت به سایش خیلی خوب و چقرمگی خوب با استاندارد E6-UM-55 ساخت سوئد

الکترود جوشکاری ایساب OK 84.42

الکترود سخت کاری ایساب مقاومت خوب در برابر فرسایش برای جوشکاری شفت ها با استاندارد E5-UM-45-R ساخت سوئد

الکترود جوشکاری ایساب OK 84.52

الکترود سخت کاری ایساب مقاومت عالی در برابر فرسایش و سایش فلز به فلز برای جوشکاری شفت ها با استاندارد E6-UM-55-GR ساخت سوئد

الکترود ایساب / OK Weartrode 55HD / OK 84.58

الکترود سخت کاری ایساب با مقاومت بالا به سایش بهمراه ضربه  با استاندارد E6-UM-55-G ساخت سوئد

الکترود ایساب / OK Weartrode 60 T / OK 84.78

الکترود سخت کاری ایساب با آلیاژ کاربید کروم و مقاومت به سایش شدید در دماهای بالا با استاندارد E10-UM-60-CZ ساخت سوئد

الکترود ایساب / OK Weartrode 65 T / OK 84.80

الکترود سخت کاری ایساب با آلیاژ Cr-Mo-Nb با مقاومت به سایش عالی تا دمای 700 با استاندارد E10-UM-65-GZ ساخت سوئد

الکترود جوشکاری ایساب OK 86.08

الکترود سخت کاری ایساب با فلز جوش منگنزی مقاومت عالی در برابر ضربه های شدید با استاندارد E7-UM-200K ساخت سوئد

الکترود جوشکاری ایساب OK 86.28

الکترود سخت کاری ایساب فلز جوش منگنزی-نیکلی مقاوم به ضربات شدید و ترک خوردکی با استاندارد EFeMn-A ساخت سوئد

الکترود جوشکاری ایساب OK 86.30

الکترود سخت کاری ایساب با فلز جوش منگنز-کروم برای کار سختی با چقرمگی بالا با استاندارد E7-UM-200-KR ساخت سوئد

الکترود ایساب / OK Weartrode 60 / OK 83.65

الکترود سخت کاری مقاوم به اکسیداسیون مناسب سخت کاری قطعات ماشین آلات تحت سایش با سنگ و زغال سنگ و شن و ماسه با استاندارد E2-UM-60 ساخت سوئد

الکترود ایساب / OK Weartrode 62 / OK 84.84

الکترود سخت کاری ایساب با مجموعه ای از کاربید های کروم-وانادیوم و تیتانیوم در یک ماتریس مارتنزیتی با مقاومت بالا در برابر سایش های شدید و ضربه با استاندارد E10-UM-60-GP ساخت سوئد