الکترودآما 1328G

E Cu Sn-C Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: - DIN8555 : S - Cu Sn 7 EN 1733: خواص و کاربرد: الکترود برنز برای اتصال و روکشی مس و آلیاژهای مس، روکش مس بر روی فولاد ، فولاد ریختگی و چدن خاکستری مخصوصا در ماشین سازی برای روکشی پیاله یاتاقانهای برنزی بسیار مفید است. این [...]

الکترودآما 1075SP

E–4043 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: - DIN8555 : EL–AlSi 5 EN 1733: خواص و کاربرد: الکترود آلومینیومی برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم– سیلیسیم و اتصال آلیاژهای آلومینیوم غیرهمجنس ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص(درصد): Fe Si C 0.3 5 پایه خواص مکانیکی فلز جوش خالص: ازدیاد طول A5 (%) استحکام تسلیم %0.2 ( N/mm 2 )   [...]