الکترود جیکا

استانداردتوضیحات

الکترود جیکا 307

E 307-16

جوشکاری قطعات فولادی غیر مشابه از قبیل جوشکاری فولادهای منگنزدار آستنیتی ، کربن استیل و قطعات ریخته گری.

الکترود جیکا 308

E 308L16
جوشکاری فولادهای کم کربن دارای 18% Cr و 8%Ni.

الکترود جیکا 309

E 309L16
جوشکاری فولادهای دارای 22% Cr و 12%Ni وفولادهای کربنی یا کم آلیاژی به فولادهای ضد زنگ ، روکش کاری فولادهای ضد زنگ

الکترود جیکا 310

E 310-16
جوشکاری فولادهای کم کربن دارای 25% Cr و 20%Ni  و روکش کاری فولاد دارای 18% Cr و 8%Ni  با ساختار کاملاً آستنیتی.

الکترود جیکا 312

E 312-16
جوشکاری فولادهای دارای 29% Cr و9%Ni جوشکاری قطعات با جوش پذیری پایین ، ایجاد لایه های میانی (buffer) جهت ستخکاری فولاد

الکترود جیکا 316

E 316L16

جوشکاری فولادهای کم کربن مولیبدن دار آستنیتی ، جوشکاری فولادهای مولیبدن دار 18% Cr و 12%Ni و 13% Mo درمواردیکه مقاومت در برابر خوردگی مهم باشد.

الکترود جیکا 317

E 317L16
جوشکاری فولادهای 317و 317L

الکترود جیکا 347

E 347-16
جوشکاری فولادهای  دارای 18% Cr و 8%Ni-cb(347)

الکترود جیکا 410

E 410-16
جوشکاری فولادهای  دارای 18% Crو سخت کردن سطح فولاد کربن داغر جهت مقاوم نمودن در برابر خوردگی و سایش

الکترود جیکا 430

E 430-16
جوشکاری فولاد ضد زنگ دارای 17% Crو جوشکاری فولادهای نوع 403 و 405  جهت جلوگیری از خوردگی و سایش