الکترودآما 1432N

E 11018–M–H4 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E Y 69 75 Mn 2 NiCrMo B H5 DIN8575 : E 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی‌که برای جوشکاری فولادهای دانه‌ریز با استحکام بالا بکار می‌رود و فلز جوش آن دارای هیدروژن کمی می‌باشد، دارای قوس الکتریکی پایدار [...]

الکترودآما 1286N

E 9018–D1–H4 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: - DIN8575 : - EN 1599 : خواص و کاربرد:الکترود قلیایی کم‌هیدروژن برای جوشکاری فولادهای با استحکام بالا و دانه‌ریز مورد استفاده قرار می‌گیرد. فلز جوش این الکترود مقاوم به ترک بوده و از چقرمگی مناسبی برخوردار است. پاشش کم و سهولت در پاک کردن و ظاهر جوش [...]

الکترودآما 1284N

E 8018–G–H4 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E Y 5076 Mn 1 Ni B H5 DIN8575 : E 50 6 Mn 1 Ni B 42 H5 EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی برای جوشکاری فولادهای دانه‌ریز که در مخازن تحت فشار، دیگ‌ها، لوله‌ها، اسکلتهای فولادی، سدسازی و کشتی‌سازی استفاده می‌شوند کاربرد دارد. فلز [...]

الکترودآما 1024N

E 12018–G–H4 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E–Y–7955 Mn 2 Ni 1 CrMo B H5 DIN8575 : E 89 4 Mn 2 Ni 1 Cr Mo B 42 H5 EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی برای اتصال فولادهای با استحکام بالا و دانه‌ریز که فلز جوش آن مقدار هیدروژن کمی دارد و مقاوم [...]

الکترودآما 1426N

- Standards: AWS/ASME SFA – 5.4: E 80 18–B2L–H8 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E CrMo 1 B 20 DIN8575 : E CrMo 1 B 42 H 10 EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی‌کم‌کربن که برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و فولادهای مقاوم به هیدروژن و تحت فشار بالا که در دیگ‌سازیها، [...]

الکترودآما 1419N

- Standards: AWS/ASME SFA – 5.4: E 80 18–B2L–H8 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E CrMo 1 B 20 DIN8575 : E CrMo 1 B 42 H 10 EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی با فلز جوش دارای کربن کم که برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش (مخازن تحت فشار، دیگ‌های بخار و [...]

الکترودآما 1261N

- Standards: AWS/ASME SFA – 5.4: E 7018–A1–H8 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E Mo B 20 DIN8575 : E Mo B 42 H 10 EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش برای استفاده در مخازن تحت فشار، دیگ‌ها و لوله‌کشی‌ها تا حرارت کاری 550 درجه سانتیگراد مناسب [...]

الکترودآما 1245N

E 505-15–H8 Standards: AWS/ASME SFA – 5.4: E 8018-B8–H8 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E CrMo 9 B 20 DIN8575 : E CrMo 9B 42 H10 EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و مقاوم به هیدروژن با فشار بالا که برای مخازن تحت فشار، دیگ‌ها و لوله‌کشی‌های [...]

الکترودآما 1087R3

E 505-15–H8 Standards: AWS/ASME SFA – 5.4: E 8018-B8–H8 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E CrMo 9 B 20 DIN8575 : E CrMo 9B 42 H10 EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی که برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و محیط‌های هیدروژن گرم تا دمای 600 درجه سانتیگراد مناسب می‌باشد. این الکترود اغلب [...]