الکترود کیسول
استاندارد

JIS

توضیحاتدیگر عناصرMoCrMnSiCسختی

HV

الکترود کیسول KM-100

DF2A-250-Rجهت سایش فلز با فلز و سختکاری سطح چرخ دنده ها و چرخ ها0.980.420.11230

الکترود کیسول KM-100C

DF2A-350-Rجهت سایش فلز با فلز و سختکاری میله ها و چرخ دنده ها2.60.740.440.19350

الکترود کیسول KM-300R

DF2A-300-Rجهت سایش فلز با فلز و سختکاری سطح غلتک ها شافت ها و موارد مشابه2.70.460.400.20310

الکترود کیسول KM-250

DF2A-250-Bجهت سایش فلز با فلز و سختکاری و تعمیر قطعات فرسوده از قبیل چرخ دنده ها ، چرخ ها و شفت ها1.720.520.11350

الکترود کیسول KM-300

DF2A-300-Bجهت سایش فلز با فلز و سختکاری کوپلینگ ها ، ریل های راه آهن و چرخ دنده ها0.71.480.600.20310

الکترود کیسول KM-350

DF2A-350-Bجهت سایش فلز با فلز و سختکاری غلتک ها ، شافت ها و چرخ زنجیرها و نظایر آن2.00.740.650.36360

الکترود کیسول KM-450

DF2A-450-Bسختکاری غلتک ها – شافت ها ، چرخ زنجیرها ، انتقال دهنده های مارپیچی و تیغه های بولدزر و نظایر آن2.51.560.840.38450

الکترود کیسول KM-700

DF2A-700-Bمقاوم سازی در خراش های سایشی ، سخت کردن مخلوط کن ها ، تیغه های برشی ، لایروب ها و نظایر آن4.41.450.800.48690

الکترود کیسول KM-800

DF3C-700-Bمقاوم سازی در خراش های سایشی ، سخت کردن بدنه موتور پمپ ها ، تیغه پروانه ها ، پروانه پمپ و باکت ها5.71.230.500.68720

الکترود کیسول KM-900

DFMA-250-Bجهت افزایش مقاومت در برابر سایش و ضربه و سختکاری سنگ شکن ها ، ریلهای فولادی منگنزدار ، لبه باکت ها و ناخن های بیل مکانیکی12.10.300.52230

الکترود کیسول KM-11CR

DF4B-500-Bجهت افزایش مقاومت در برابر خوردگی و سایش در درجه حرارت بالا و سخت نمودن ابزار برش ، تیغه های قیچی ها و نظایر آن1.411.20.461.280.40540

الکترود کیسول KBH-2

جهت افزایش مقاومت در برابرضربه وسایش در حرارت های بالا ، ابزارهای برش و حدیده ها ، قالبهای شکل دادن وغیرهNi,W4.516.41.250.150.29250

الکترود کیسولKASPEL600H

جهت سخت کردن قالب های فلزی ، ماشین های برش حرارتی ، قالبهای آهنگری ، موارد تحت ضربه و محورهای گردشیW,V2.50.950.590.25550

الکترود کیسول KM-13CRM

جهت بالا بردن مقاومت سایشی در حرارت بالا ، سخت نمودن انبر شمش ، مته هایس دستی و قطعات مشابهW1.511.812.40.480.30310

الکترود کیسول KQD-600

جهت افزایش سخت کردن قالب های پرس قالب های آهنگری ، ابزارهای فولادی و قطعات سختکاری شدهW1.39.70.400.570.42600

الکترود کیسول KSB-2

DF3B-600-BRجهت افزایش سختکاری کلاج ، بادامک ، قالبهای فرم دهی ، کوره های آهنگریV1.86.10.520.090.38570

الکترود کیسولKASPEL800R

جهت سختکاری انتقال دهنده مارپیچی ، زنجیرتانک ، سنگ شکن ها ، ناخن های لایروبV2.55.50.320.420.38350

الکترود کیسول KM-1000

جهت بالا بردن مقاومت در برابر سایش های شدید سخت نمودن تیغه های برش ، ناخن بیل مکانیکی ، مخلوط کن های سیمان ، پروانه ها و غیرهW1.880.602.98820