الکترودآما 1094MO

E NiCu-B Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: - DIN8575 : - EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود نیکل- مس که برای جوشکاری چدن و اصلاح قطعات شکسته یا فرسوده چدنی و برطرف کردن مک یا اشتباهات ضمن کار استفاده می‌شود. این الکترود قوس پایدار داشته و جوش تمیزی را بدست می‌دهد. فلز جوش عاری [...]

الکترودآما 1094NI

E Ni-Fe Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: - DIN8575 : - EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود نیکلی خالص که برای جوشکاری چدن و همچنین اتصال چدن به فولاد، مس و آلیاژهای نیکل و اصلاح قطعات شکسته یا فرسوده چدنی و برطرف کردن مک یا اشتباهات ضمن کار توسط جوشکاری اتصالی یا روکشی، کاربرد [...]

الکترودآما 1094NIFe

E Ni-Fe Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: - DIN8575 : - EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود نیکل – آهن که برای جوشکاری چدن و اتصال چدن به فولاد بکار می‌رود. فلز جوش آن ضریب انبساط حرارتی کمی دارد از اینرو انقباض کمی خواهد داشت. فلز جوش این الکترود استحکام بالاتری نسبت به فلز [...]

الکترودآما 1012G

EST Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: - DIN8575 : - EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود نیمه قلیایی با مغز فولادی که برای جوشکاری چدن استفاده می‌شود. فلز جوش آن قابل ماشینکاری نیست. این الکترود برای تعمیر قطعات چدنی، اصلاح عیوب ریختگی و اتصال چدن به فولاد کاربرد دارد خواص میکانیکی فلز جوش خالص: [...]