الکترود جیکا

استانداردتوضیحات

الکترود جیکا 7016

E 7016

الكتــرود قليايي با خواص مكانيكي خوب كه براي جوشكاري تعميراتي ، كارگاهي و مونتاژكاري و همچنين اتصال ريل ها استفاده مي شود.

الکترود جیکا 7016.1

E 7016-1
الکترودی با جذب هیدروژن و رطوبت بسیار پایین و کنترل حوضچه جوش بسیار آسان می باشد .

الکترود جیکا 7018

E 7018
الكترود قليايي با جايگزيني حدود 115 درصد كه جوشي عاري از ترك و چقرمه ايجاد مي كند.

الکترود جیکا 7018.1

E 7018-1
الكتــرود قليايي با جوشهايي عاري از ترك و چقرمه كه براي جوشكاري فولادهاي تا 6/0 درصد كربن مناسب است.

الکترود جیکا 7018G

E 7018-G
الکترود قلیایی برای جوشکاری فولادهای ساختمانی با مقاومت خوب در برابر خوردگی آتمسفری که فلز جوش آن چقرمگی خوبی داشته و از اینرو برای جوشکاری مقاطع ضخیم مناسب می باشد.

الکترود جیکا 8018G

E 8018-G

الکترود قلیایی کم هیدروژن که برای جوشکاری فولادهای با استحکام بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

الکترود جیکا 9018G

E 9018-G
الکترود قلیایی کم هیدروژن که برای جوشکاری فولادهای با استحکام بالا و دانه ریز مورد استفاده قرار می گیرد.

الکترود جیکا 10018G

E 10018-G
الکترود قلیایی که فلز جوش آن مقاومت بالایی در برابر ترک خوردن دارد و برای جوشکاری فولادهای دانه ریز ساختمانی با استحکام بالا بکار می رود.

الکترود جیکا 11018G

E 11018-G
الکترود قلیایی که برای جوشکاری فولادهای دانه ریز با استحکام بالا بکار می رود و فلز جوش آن دارای هیدروژن کمی می باشد.

الکترود جیکا 12018G

E 12018-G
الکترود قلیایی برای جوشکاری فولادهای دانه ریز ساختمانی با استحکام بالا که فلز جوش آن به علت خلوص متالورژیکی بالا و مقدار هیدروژن کم دارای استحکام و چقرمگی بالایی می باشد.

الکترود جیکا 8018B2

E 8018-B2
الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد استفاده در مخازن تحت فشار، ديگ سازي و لوله كشي تا دماي کاري حدود 570 درجه سانتيگراد .

الکترود جیکا 9018B3

E 9018-B3
الـكترود قليايي براي جوشكاري فـولادهاي مـقاوم به خزش مـورد تا دمای 600C.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید