الکترود جیکا

استانداردتوضیحات

الکترود جیکا um250

E 1 UM 250

جهت سایش فلز با فلز و سختکاری و تعمیر قطعات فرسوده از قبیل چرخ دنده ها ، چرخ ها و شفت ها

الکترود جیکا um300

E 1 UM 300
جهت سایش فلز با فلز و سختکاری کوپلینگ ها ، ریل های راه آهن و چرخ دنده ها

الکترود جیکا um350

E 1 UM 350

جهت سایش فلز با فلز و سختکاری غلتک ها ، شافت ها و چرخ زنجیرها و نظایر آن

الکترود جیکا 6um60

E 6 UM 60

الـكترود قليايي براي روكشي سخت قطعاتي كه در شرايط سايشي قرار دارند. جوش اين الكترود عاري از حفره و ترك بوده و در مقابل سايش توأم با ضربه مقاوم مي باشد. فقط با سنگ زني قابل ماشينكاري بوده.

الکترود جیکا 10um60

E10 UM 60 GR
الکترود ویژه کاربید Cr با قدرت بازیابی بالا که برای تجهیزات مقاوم در برابر آن نشان داده شده است سایش زیاد ناشی از سایش مواد معدنی با ضربه متوسط ، برای تجهیزات خاک بری قطعات ، تاسیسات سنگ شکن ، نوار نقاله پیچ ، پمپ ، نوار نقاله گل و شن و ماسه و غیره

الکترود جیکا 10um65

E10 UM 65 GRZ

 الکترود بازیابی بالا ویژه حاوی کاربیدهای Cr ، Mo ، Nb ، W برای تجهیزات در معرض سایش سایشی بالا ، که برای صنایع الکل قند ، سیمان و کارخانه های سرامیک ، تجهیزات زمینی و غیره

الکترود جیکا 7um200

E7 UM 200 K

 الکترودهای پوشیده شده برای رسوب یک فولاد سخت آستنیتی Mn برای کاربردهای زیاد ضربه ، برای تعمیر قطعات فولادی Mn فرسوده ، مانند قطعات تجهیزات خاکبرداری ، لب سطل ، دندان بیل ، فک و مخروط سنگ شکن ، تیغه ضربه و چکش ، راه آهن نقاط سوئیچ و غیره.