الکترودآما 1760V

- Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E 7–UM–200KP DIN8555 : - EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی منگنزدار که برای روکشی مقاوم به سایش بکار می‌رود. بدلیل آنکه جنس جوش با کار سرد سختی زیاد پیدا می‌کند، برای قطعاتی که تحت سایش ضربه‌ای قرار می‌گیرند، کاربرد‌ زیادی دارد. ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص(درصد): [...]

الکترودآما 1639V

- Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E6–UM–55-GP DIN8555 : - EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود روتیلی برای روکشی سخت با مقاومت خوب در برابر سایش همراه با تنشهای فشاری و نیز مقاومت خوب در برابر ضربه و سایش از نوع فلز با فلز که برای جوشکاری در حالات تخت و عمودی سربالا با [...]

الکترودآما 1633V

E Fe 1 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E1–UM–400–GP DIN8555 : - EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی با روپوش ضخیم که برای روکشی مقاوم به سایش قطعاتی با سختی متوسط بکار می‌رود. فلز جوش آن قابلیت ماشینکاری یا عمل براده‌برداری ، نسبتا مناسب برخودار می باشد. فلز جوش آن مقاوم به ترک [...]

الکترودآما 1632V

E Fe 1 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E1–UM–300 DIN8555 : - EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی با روپوش ضخیم که برای روکشی مقاوم به سایش قطعاتی با سختی متوسط بکار می‌رود. فلز جوش آن قابلیت ماشینکاری یا عمل براده‌برداری ، نسبتا مناسب برخودار می باشد. فلز جوش آن مقاوم به ترک [...]

الکترودآما 1623V

ELHARD 700 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E6–UM–60 DIN8555 : - EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی که برای تعمیر تیغه‌ها و قالب‌هایی برش نظیر قالبهای از جنس فولاد 1/2080 مناسب می‌باشد. این الکترود را می‌توان جهت بازسازی قسمتهای معیوب با استفاده یا بدون استفاده از لایه واسطه استفاده نمود ترکیبات شیمیایی فلز [...]

الکترودآما 1622V

E Fe 1 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E1–UM–400 DIN8555 : - EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی با روپوش ضخیم که برای روکشی مقاوم به سایش بکار می‌رود. ماشینکاری یا عمل براده‌ برداری فلز جوش آن، فقط با ابزارآلاتی که نوک آنها با فلزات سخت زینتر شده است انجام می‌گیرد. فلز جوش [...]

الکترودآما 1621V3

E Fe 14 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E 10–UM–60R DIN8555 : - EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود روتیلی با روکش ضخیم که دارای مقاومت بالایی نسبت به سایش است بعنوان روکش سخت بر روی قطعاتی که در معرض سایش مواد معدنی هستند بکار می‌رود، مشروط به اینکه در معرض ضربه قرار نگیرند [...]

الکترودآما 1602V

E Z Fe 14 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E 10–UM–60R DIN8555 : - EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود قلیایی برای روکشی سخت قطعاتی که در شرایط سایشی قرار دارند. جوش این الکترود عاری از حفره و ترک بوده و در مقابل سایش توأم با ضربه مقاوم می‌باشد. فقط با سنگ‌زنی قابل ماشینکاری [...]

الکترودآما 1600V

E Fe 6 Standards: AWS/ASME SFA – 5.5: E 4–UM–60–65-S DIN8555 : - EN 1599 : خواص و کاربرد: الکترود روتیلی که برای ساخت و تعمیر فولادهای ابزار تند بر مثل رنده‌تراش، تیغه فرز، مته‌ و غیره بکار می‌رود، قوس الکتریکی آرام دارد و به آسانی هدایت می‌شود. جنس جوش، متراکم و بدون تخلخل است. [...]