الکترودهای ایسابتوضیحات

الکترود ایساب / OK Ni-1 / OK 92.05

الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری آلیاژ نیکل خالص با خلوص بالای 92درصد نیکل با استاندارد ENi-1 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 92.15

الکترود پایه نیکل ایساب برای جوش اینکونل 600 و آلیاژهای با جوش پذیری کم مقاوم به حرارت با استاندارد ENiCrFe-2 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 92.26 / OK NiCrFe-3

الکترود پایه نیکل ایساب برای جوش اینکونل 600 و آلیاژهای باجوش پذیری کم مقاوم به حرارت با استاندارد ENiCrFe-3 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 92.35

الکترود پایه نیکل ایساب سوپر آلیاژ NiCrMoW با استحکام کششی بالا و مقاومت حرارتی بالا با استاندارد ENiCrMo-5 ساخت سوئد

الکترود ایساب / OK NiCrMo-3 / OK 92.45

الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری آلیاژهای 5Ni و 9Ni و اینکونل 625 و فولاد S 31254 با استاندارد E NiCrMo-3 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 92.55

الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری آلیاژهای Ni9% با چقرمگی عالی (LNG) در 196ºc- با استاندارد ENiCrMo-6 ساخت سوئد

الکترود ایساب / OK NiCu-7 / OK 92.86

الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری آلیاژ نیکل-مس(مونل) بامقاومت عالی به خوردگی و ترک بااستانداردENiCu-7 ساخت سوئد

الکترود ایساب نیکل