E 6010Standards: AWS/ASME SFA – 5.1 :
E 43 43 C 4DIN 1913 :
E 38 3 C 2 1EN 499 :
E 38 3 C 2 1ISO 2560 :

خواص و کاربرد:
الكترود جکا 6010 سلولزي با روپوش متوسط كه براي جوشكاري سرازير در خطوط لوله و تانك سازي ها در پاسهاي ريشه و پركن استفاده مي شود. قوس الكتريكي اين الكترود از نفوذ بالا و پايداري مناسب برخوردار است و در حالت سرازير جوشي بدون عيب و نقص ايجاد مينمايد.
ترکیبات شیمیایی فلز جوش خالص (درصد):

CSiMn
0,120,20,6

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

Yield Strength (N/mm²)Tensile Strength (N/mm²)Impact Strength (ISO-V/-30°C)Elongation ((Lo=5do) (%))
min.380470-540min.47 Jmin.22

قطر، نوع و مقدار جریان:

  • DC(-) for root pass
  • DC(+)
Product CodeDiametré x Length (mm)Diameter x Length (inch)Welding Current (A)Weight g / 100 pcs
3010100186ø2,5 x 350ø3/32 x 1440 – 801670
3010100189ø3.2 x 350ø1/8 x 1465 – 1252720
3010100192ø4.0 x 350ø5/32 x 1490 – 1754110
3010100195ø5,0 x 350ø3/16 x 14140 – 2206210

حالات جوشکاری:
 تخت، افقی،عمودی، سربالا، بالاسر

موارد مصرف:

  • S235JR, S275JR, S235J2G3, S275J2G3, S355J2G3, S235JRS1-S235J2S2
  • P235GH, P265GH, P235T1- P355T1, P235T2-P355T2, P235G1TH, P255G1TH
  • L210-L360NB, L290MB-L360MB, X42-X56, for root pass X60-X80